Regulament general

Edenland Park este accesibil tuturor persoanelor dornice de recreere în mijlocul naturii, sub condiția respectării întocmai a condițiilor impuse de regulamentele interne. Edenland Park este o locație aflată în proprietate privată. Pentru a avea acces este obligatoriu să luați la cunoștință și să respectați prezentul regulament general și regulamentele specifice fiecărei activități în parte. Prin achiziționarea biletelor vă oferiți consimțământul în sensul citirii și acceptării acestor regulamente. Conținutul acestor regulamente este implementat strict în interesul și pentru siguranța vizitatorilor. Persoanele care îl apreciază ca fiind restrictiv sau pur și simplu nu agreează respectarea lui, au opțiunea de a nu intra în incinta parcului.

 1. Edenland Park recomandă participanților să aibă încheiată o poliță de asigurare de sănătate.
 2. Participanții au obligația de a respecta indicațiile personalului din administrația parcului pe toată durata vizitei. Participanții sunt singurii răspunzători pentru orice incident întâmplat ca urmare a nerespectării indicațiilor.
 3. Pentru a putea intra în incinta Edenland Park, minorii trebuie să fie însoțiți de un adult și supravegheați de acesta pe toată durata vizitei.
 4. Accesul în incinta Edenland Park este permis conform programului afișat.
 5. Este interzis accesul în incinta Edenland Park cu produse alimentare sau orice tip de băutură, răcitoare și/sau bagaje voluminoase.
 6. Este interzis comportamentul agresiv, atât fizic, cât și verbal, la adresa celorlalți clienți și/sau a personalului din administrația parcului.
 7. Pentru închirierea echipamentelor ce aparțin Edenland Park, o persoană adultă trebuie să prezinte actul de identitate, să ia la cunoștință și să semneze informarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Acesteia i se întocmește o fișă de client ce conține toate datele de identificare. Prin achiziționarea biletelor persoana consimte și se obligă ca toți beneficiarii biletelor să respecte prevederile regulamentelor interne.
 8. Este strict interzisă distrugerea și/sau deteriorarea oricăror echipamente, dotări sau amenajări din incinta Edenland Park. Orice acțiune de distrugere, chiar din culpă, a bunurilor, echipamentelor și/sau a locurilor special amenajate aparținând Edenland Park va fi imputată celui responsabil, iar valoarea va fi stabilită conform situației din contabilitatea societății.
 9. Este interzisă utilizarea dotărilor Edenland Park sau echipamentelor ce aparțin acestuia în alte scopuri decât cele permise de prezentul regulament și de regulamentele specifice fiecărei activități în parte.
 10. Este interzisă aprinderea focului în incinta parcului.
 11. Este interzisă atingerea firelor sau a panourile electrice.
 12. Este interzis accesul pe spațiul verde oriunde în incinta Edenland Park.
 13. În incinta Edenland Park nu avem zonă amenajată pentru picnic. Astfel, nu se pot întinde pături și hamace pe spațiile din parc.
 14. Aruncarea gunoaielor se face, obligatoriu, selectat, în spațiile special amenajate.
 15. Fumatul este permis doar în locurile special amenajate și semnalate prin indicatoare.
 16. Pentru satisfacerea nevoilor fiziologice este obligatorie folosirea exclusivă a toaletelor.
 17. Edenland Park nu practică un cod vestimentar anume, dar recomandă decență și respect față de ceilalți clienți și/sau personal.
 18. Este permis accesul cu animale de companie în incinta Edenland Park, condiția fiind ca acestea să fie ținute în lesă și permanent supravegheate (este obligatorie botnița pentru câinii din categoria raselor periculoase, conform legislației în vigoare). Posesorii animalelor de companie au obligația de a deține asupra lor materialele necesare (făraș, matură, pungă, etc) pentru curățarea locului și evacuarea dejecțiilor fiziologice.
 19. Prin acceptarea prezentului regulament, clientul își exprimă acordul privind posibilitatea includerii sale în fotografii pentru ilustrare și suport comercial. Edenland Park este protejat de orice revendicare privind dreptul la imagine.
 20. Sunt interzise: filmarea, fotografierea, realizarea de reportaje și interviuri în scop comercial în incinta Edenland Park, fără acordul în scris al SC Eden SRL, obținut în prealabil.
 21. Este strict interzisă introducerea/folosirea/abandonarea în incinta Edenland Park a oricărui obiect ascuțit, casant, ce poate provoca răni, a armelor letale sau neletale.
 22. Sunt interzise vânzarea, promovarea, împărțirea de mostre, recrutarea sau intervievarea de persoane în incinta Edenland Park, fără acordul în scris al SC Eden SRL, obținut în prealabil.
 23. Sunt interzise vânzarea, cumpărarea, consumul sau posesia de droguri sau alte substanțe interzise prin lege, în incinta Edenland Park.
 24. Edenland Park nu este răspunzător de pierderea sau furtul bunurilor clienților atât în parcare, cât și în incinta parcului.
 25. Edenland Park nu este răspunzător pentru eventualele accidente survenite și prejudicii cauzate terțelor persoane ca urmare a nerespectării de către participanți a indicațiilor personalului din administrația parcului și a prevederilor regulamentelor interne.
 26. Edenland Park nu este răspunzător pentru eventualele accidente sau prejudicii survenite ca urmare a căderilor de ramuri/crengi.
 27. Agentul de securitate poate solicita vizualizarea bagajelor personale, pentru a se asigura că sunt respectate prevederile regulamentului.

Pentru urgențe medicale apelați 112. Orice reclamație ulterioară cauzată de încălcarea regulilor Edenland Park mai sus menționate nu va fi luată în considerare și nu poate produce efecte juridice. IMPORTANT! EDENLAND PARK ÎȘI REZERVĂ URMĂTOARELE DREPTURI:

 • Să selecteze clienții în mod nediscriminatoriu și doar în interesul păstrării unui climat propice recreerii pentru persoanele aflate în incintă.
 • Să excludă din incinta Edenland Park participanții care încalcă regulile de securitate și disciplină impuse, precum și participanții care prezintă un comportament inadecvat care ar afecta desfășurarea normală a activităților și nu numai.
 • Să nu permită intrarea în parc a persoanelor aflate sub influența băuturilor alcoolice și/sau a substanțelor interzise.
 • Să întrerupă activitățile în cazul unor condiții meteorologice nefavorabile (vânt puternic, furtună, ploaie abundentă).
 • Să limiteze accesul în incinta Edenland Park în timpul desfășurării anumitor evenimente speciale.
 

Regulament de inchiriere si utilizare a casutelor

 1. Prin efectuarea plății, clientul consimte și se obligă să respecte atât Regulamentul de închiriere și utilizare a căsuțelor, cât și Regulamentul General al Edenland Park.
 2. Check-in-ul se face începând cu ora 15:00, prezentând actul de identitate pentru înregistrare și pentru preluarea cheii aferente căsuței rezervate.
 3. În cazul în care ulterior check-in-ului, din motive neimputabile SC EDEN SRL, clientul este nevoit să renunțe la restul timpului specificat în confirmarea rezervării, suma achitată cu titlu de preț al închirierii nu se mai restituie, indiferent de timpul petrecut în căsuță.
 4. Check-out se face până la ora 11:00.
 5. În cazul în care la check-out se constată deteriorarea, distrugerea sau lipsa anumitor bunuri, clientul va achita contravaloarea acestora conform valorii achiziționării/ amenajării obiectului deteriorat și manopera aferentă.
 6. Să nu preia la plecare bunuri din dotarea căsuței.
 7. Să anunțe cât de repede posibil orice defecțiune a aparatelor, instalațiilor sau alte neconformități tehnice, sau ale mobilierului din dotarea căsuței. Nu încercați să reparați dumneavoastră !
 8. Este interzis accesul cu consumatori electrici : cuptor cu microunde, reșouri, radiatoare, fierbătoare etc. în căsuțe. Fierbatorul din dotare se va folosi exclusiv pentru încălzirea apei. De asemenea este interzisă prepararea alimentelor în interiorul căsuței sau în curtea acesteia.
 9. Părinții, tutorii sau însoțitorii sunt responsabili pentru acțiunile minorilor și se obligă să aibă grijă de ei, respectiv, că se comportă civilizat și nu deranjează alți oaspeți ai căsuțelor. Să nu lase copiii nesupravegheați în incinta căsuței. Orice accident produs ca urmare a nesupravegherii copiilor, nu este responsabilitatea noastră ci a persoanelor care îi însoțesc și sunt însărcinate de supravegherea acestora.
 10. Este obligatoriu să se respecte capacitatea maximă de cazare.
 11. După ora 22:00 este interzis accesul persoanelor care nu sunt cazate.
 12. Să respecte orele de odihnă din parc, respectiv intervalul orar: 22:00 – 09:00.
 13. Să se asigure că la plecarea din căsuță au închis robinetele de apă, luminile și geamurile/ ușile către exterior.
 14. Orice accident produs ca urmare a utilizării necorespunzătoare a obiectelor din dotare sau a nerespectării prezentului regulament este responsabilitatea clientului.
 15. Este interzisă organizarea petrecerilor în căsuță sau în curtea căsuței.
 16. Este interzis accesul cu boxe sau alte sisteme de sonorizare.
 17. Să nu folosească prosoapele sau lenjeria pentru : șters părul vopsit, demachiat, curățat încălțămintea/ geamantanele/ pardoseala etc. Prosoapele se vor folosi pentru uz corporal. Dacă vor fi identificate prosoape sau lenjerie deteriorate de utilizarea necorespunzătoare a clientului, acestea se vor imputa ca daună și se vor achita de către clientul răspunzător.
 18. Este interzis accesul cu animale de companie, artificii, confetti, baloane cu heliu și substanțe interzise consumului. Nerespectarea prevederii se sancționează cu amendă în valoare de 500 ron. Orice prejudicii cauzate Edenland Park sau terților prin nerespectarea acestei reguli vor fi suportate în integralitate de către client.
 19. Fumatul este strict interzis în interiorul căsuțelor, conform Legii nr. 15/2016 privind modificarea și completarea Legii nr. 349/2002. Nerespectarea prevederii se sancționează cu amendă în valoare de 500 ron reprezentând clauza penală. Pe lângă plata clauzei penale, clientul este răspunzător pentru orice prejudiciu apărut în urma nerespectării obligației.
 20. Nu aruncați în toaletă obiecte care ar putea conduce la avarierea stației de colectare a reziduurilor.
 21. Gunoiul și resturile menajere se vor depozita în coșurile de gunoi amplasate pe terasa și în curtea căsuței.
 22. Nu vă aplecați peste balustradă sau ferestre.
 23. Nu este permis nudismul sau orice formă de exhibiționism în incinta căsuței.
 24. În cazul în care clientul dorește reprogramarea rezervării, solicitarea trebuie comunicată cu cel puțin 2 zile lucrătoare înainte de ziua sosirii, prin trimiterea acesteia la adresa de e-mail: [email protected]. Reprogramarea se realizează după primirea unui mail de confirmare, în limita disponibilității și doar pe parcursul anului în curs. În caz contrar, suma achitată nu va fi returnată.
 25. În cazul în care clientul dorește anularea rezervării, solicitarea trebuie comunicată cu cel puțin 7 zile calendaristice înainte de ziua sosirii, prin trimiterea acesteia la adresa de e-mail: [email protected]. Anularea se realizează după primirea unui mail de confirmare, iar suma achitată va fi restituită integral. Dacă rezervarea este anulată într-un termen mai scurt de 7 zile, dar nu mai puțin de 2 zile lucrătoare, înainte de data evenimentului, se va restitui 50% din suma achitată.

Edenland Park își rezervă dreptul de a interzice accesul sau de a exclude din incintă, persoanele care nu respectă regulamentul, oricare ar fi motivul invocat. Orice reclamație ulterioară cauzată de încălcarea regulilor Edenland Park mai sus menționate nu va fi luată în considerare și nu poate produce efecte juridice.  

Regulament de inchiriere si utilizare a pavilionului

 1. Prin efectuarea plății, clientul consimte și se obligă să respecte atât prevederile Regulamentului de închiriere și utilizare a pavilionului, cât și Regulamentul General al Edenland Park.
 2. Pavilioanele Edenland Park sunt disponibile spre închiriere între ora 10:00 – Apusul Soarelui.
 3. Este interzis accesul cu artificii, confetti și pinata. Orice nerespectare a prevederilor prezentei secțiuni se sancționează cu amendă, în cuantum de 200 lei, reprezentând clauza penală. Clientul este, de asemenea, răspunzător pentru orice prejudicii cauzate Edenland Park sau terților prin utilizarea acestora.
 4. Este interzis accesul cu boxe sau alte sisteme de sonorizare.
 5. Este obligatoriu să se respecte capacitatea pavilionului.
 6. În cazul în care clientul dorește reprogramarea rezervării, solicitarea trebuie comunicată cu cel puțin 2 zile lucrătoare înainte de ziua sosirii, prin trimiterea acesteia la adresa de e-mail: [email protected]. Reprogramarea se realizează după primirea unui mail de confirmare, în limita disponibilității și doar pe parcursul anului in curs. În caz contrar, suma achitată nu va fi returnată.
 7. În cazul în care clientul dorește anularea rezervării, solicitarea trebuie comunicată cu cel puțin 7 zile calendaristice înainte de ziua sosirii, prin trimiterea acesteia la adresa de e-mail: [email protected]. Anularea se realizează după primirea unui mail de confirmare, iar suma achitată va fi restituită integral. Dacă rezervarea este anulată într-un termen mai scurt de 7 zile, dar nu mai puțin de 2 zile lucrătoare, înainte de data evenimentului, se va restitui 50% din suma achitată.
 8. În cazul în care la finalul evenimentului pentru care a fost închiriat pavilionul, se constată deteriorarea sau distrugerea anumitor bunuri, clientul va achita contravaloarea acestora, conform situației din contabilitatea societății.

Edenland Park își rezerva dreptul de a interzice accesul sau de a exclude din incintă, persoanele care nu respectă regulamentul, oricare ar fi motivul invocat. Orice reclamație ulterioară cauzată de încălcarea regulilor Edenland Park mai sus menționate nu va fi luată în considerare și nu poate produce efecte juridice.  

Regulament Loc de joaca

 1. Prin intrarea în spațiul denumit “Loc de joacă”, acceptați și vă conformați acestui regulament și impuneți respectarea lui de către copilul/copiii pe care îl/îi însoțiți. Nerespectarea prezentului regulament de către copii și/sau însoțitorul/însoțitorii acestora exonerează Edenland Park de orice răspundere.
 2. Accesul în locul de joacă este taxat cu 30 de lei pe zi/copil. Această taxă se aplică pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 2 și 9 ani. Copiii cu vârsta de până la 2 ani beneficiază de acces gratuit.
 3. Accesul copilului este permis doar însoțit de un adult, maxim doi.
 4. Supraveghetorii Edenland Park au rolul de supervizare generală a locului de joacă, nu a fiecărui copil în parte.
 5. Este interzis accesul persoanelor care prezintă simptome de boli contagioase.
 6. Este interzis accesul cu animale de companie.
 7. Este interzis accesul cu băuturi alcoolice sau stupefiante.
 8. Este interzisă intrarea adulților în stare de ebrietate, sub influența drogurilor, cu afecțiuni psihice sau cu comportament violent.
 9. Este interzis fumatul.
 10. Este interzisă bruscarea altor persoane, cearta, comportamentul violent, agresiv, obscen, precum și aruncarea cu pietre, resturi menajere și metalice.
 11. Este interzisă utilizarea echipamentelor de joacă de către însoțitorii copiilor.
 12. Însoțitorii copiilor răspund pentru orice prejudiciu creat de către ei sau minorii însoțiți de aceștia în incinta loculul de joacă.
 13. Echipamentele vor fi utilizate doar în conformitate cu limitele de vârstă și număr de persoane inscripționate pe fiecare dintre acestea.
 14. Urcarea scărilor nu este permisă mai multor copii simultan.
 15. La folosirea caruselului, vă rugăm să vă asigurați că toți copiii sunt așezați pe băncuțe și că nu există persoane între brațe și sub acesta.
 16. La folosirea figurinelor cu arc, vă rugăm să începeți balansarea doar după ce vă asigurați că picioarele copiilor sunt poziționate corect și că aceștia țin ferm mânerele.
 17. În zona toboganelor, este interzisă urcarea în sens invers sau în picioare, acestea trebuie folosite doar pentru coborâre, în poziția șezut și cu picioarele înainte.
 18. Un singur copil poate aluneca pe tobogan, iar după coborâre trebuie eliberată zona de sosire pentru a evita lovirea altei persoane.
 19. La folosirea leagănelor este obligatorie poziția șezând. Vă rugăm să vă asigurați că leagănul este oprit complet la coborâre.
 20. Este interzisă folosirea echipamentelor în condiții climaterice nefavorabile: ploaie, vânt puternic, ceață, gheață, ninsoare.
 21. Este interzisă supraaglomerarea echipamentelor de joacă, fapt ce ar putea cauza accidente.
 22. Este interzisă staționarea în zona de siguranță a echipamentelor de joacă.
 23. Este permis accesul copiilor care au nevoie de supraveghere specială (dizabilități fizice, afecțiuni psihice, comportament exuberant, ADHD), doar în prezenta însoțitorului legal, acesta fiind direct responsabil de acțiunile lor.

Este obligatorie citirea și respectarea regulilor menționate mai sus. Conținutul acestora este implementat strict pentru siguranța copilului dumneavoastră. Edenland Park își rezervă dreptul de a interzice accesul sau de a exclude din locul de joacă persoanele care nu respectă regulamentul. Orice reclamație ulterioară cauzată de încălcarea regulilor Edenland Park mai sus menționate nu va fi luată în considerare și nu poate produce efecte juridice.  

Regulament pentru panoul de escalada

Panoul de escaladă este accesibil tuturor persoanelor cu minim 1,20 m înălțime și minim 21 de kg, dacă au o stare de sănătate fizică și psihică bună. Atenție! Participanții evoluează pe propria răspundere, în urma citirii, înțelegerii și acceptării regulamentului. Pentru minori, consimțământul de participare va fi dat de către însoțitorii adulți. Este obligatorie citirea și respectarea regulilor de mai jos:

 1. Este interzisă escaladarea panoului fără încălțăminte adecvată și fără echipament de protecție individual.
 2. Greutatea maximă admisă pentru participanți la panoul de escaladă este de 100 kg, iar greutatea minimă este de 21 kg.
 3. Pentru închirierea echipamentelor ce aparțin Edenland Park, o persoană adultă trebuie să prezinte actul de identitate, să ia la cunoștință și să semneze informarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Acesteia i se întocmește o fișă de client ce conține toate datele de Prin achiziționarea biletelor persoana consimte și se obligă ca toți beneficiarii biletelor să respecte prevederile regulamentelor interne.
 4. Atât echiparea, cât și dezechiparea se face numai de către o persoană autorizată din cadrul Edenland Park. Orice modificare adusă legăturilor sau prinderilor echipamentului de către participant, conduce la asumarea răspunderii de către el sau însoțitorul acestuia pentru eventualele prejudicii create.
 5. Minorii vor fi însoțiți de un adult, iar acesta din urmă va fi responsabil atât de respectarea regulilor, cât și de comportamentul minorului pe toată durata activității.
 6. Participanții au obligația de a respecta indicațiile instructorului pe toată durata desfășurării activității. Participanții sunt singurii răspunzători pentru orice incident întâmplat ca urmare a nerespectării acestei reguli.
 7. Accesul la panoul de escaladă se face doar în prezența instructorului.
 8. În cazul în care participantul nu va respecta regulile prezentate la instructaj de către personalul autorizat, va fi oprit din activitate și va preda imediat echipamentul, fără returnarea contravalorii achitate.
 9. Echipamentul de protecție (ham + cască) nu este transmisibil.
 10. Atunci când timpul de închiriere este depășit, participanții vor plăti o taxă suplimentară conform tarifelor afișate.
 11. Returnarea echipamentului este definitivă, indiferent dacă timpul alocat nu s-a consumat.
 12. În situația în care, după ce a fost efectuată echiparea, participantul consideră că nu poate lua parte la activitățile sportive și alege să nu meargă mai departe, suma achitată nu se returnează.
 13. Participanților nu li se returnează sumele achitate în cazul în care activitățile parcului se întrerup din cauza condițiilor meteo nefavorabile (vânt puternic, furtună, ploaie abundentă).
 14. În timpul activității, este obligatoriu ca parul lung să fie prins în coadă pentru a nu reduce vizibilitatea.
 15. Odată cu începerea activității, participanților le este interzis să dețină asupra lor: telefoane, aparate de fotografiat, bijuterii, ochelari de soare, accesorii voluminoase sau alte obiecte pentru evitarea accidentărilor, de care se fac direct răspunzători.
 16. Este interzis fumatul, precum și desfășurarea oricărei alte activități ce ar putea distrage atenția participantului de la traseu.
 17. Folosirea corzii de siguranță este obligatorie pe toată durata activității.
 18. Poziția corzii de siguranță trebuie să fie între brațe.
 19. Coarda de siguranță va fi montată și demontată doar de către instructorul Edenland Park.
 20. La escaladare este strict interzisă traversarea peretelui pe orizontală. Cățărătorul trebuie să se rezume la zona de cățărare indicată.
 21. Este interzisă staționarea în zona de aterizare în timp ce alte persoane se cațără, o cădere a celui care se cațără peste cel care staționează în această zona putând conduce la accidentări grave.
 22. În cazul distrugerii/pierderii echipamentului de protecție, contravaloarea acestuia va fi suportată de către persoana care l-a închiriat sau de către părinți/însoțitori.
 23. Toți participanții trebuie să contribuie prin acțiunile și atitudinea lor la siguranța și buna desfășurare a activității. Accidentarea unui cățărător de către un altul este responsabilitatea directă a celor implicați, instructorul/societatea fiind exonerat(ă) de orice răspundere.

Edenland Park își rezervă dreptul de a interzice accesul sau de a exclude de pe traseu persoanele care îl blochează sau nu respectă regulamentul, oricare ar fi motivul invocat. Orice reclamație ulterioară cauzată de încălcarea regulilor Edenland Park mai sus menționate nu va fi luată în considerare și nu poate produce efecte juridice.    

Regulament pentru trasee in copaci si Eden Jump

Activitatea de trasee în copaci este accesibilă tuturor persoanelor începând cu vârsta de 4 ani și minim 1 metru înălțime, care au o stare de sănătate fizică și psihică bună care să le permită depășirea tuturor obstacolelor de pe trasee, conform regulilor impuse de către personalul parcului. Atenție! Participanții evoluează pe propria răspundere, în urma citirii, înțelegerii și acceptării regulamentului. Pentru minori, consimțământul de participare va fi dat de către însoțitorii adulți. Este obligatorie citirea și respectarea regulilor de mai jos:

 1. Participarea la activitățile de trasee în copaci și Eden Jump impune purtarea de încălțăminte adecvată (fără papuci și sandale).
 2. Greutatea maximă admisă pentru participanții la traseele în copaci este de 110 kg. Este posibil ca persoanele care se apropie de această greutate să nu poată fi echipate dacă hamurile nu se potrivesc, deci nu pot participa la activitate.
 3. Pentru activitatea Eden Jump vârsta minimă este de 12 ani (cu acordul în scris al însoțitorului adult), iar greutatea maximă admisă este de 100 kg. Returnarea echipamentului este obligatorie imediat după terminarea activității .
 4. Pentru închirierea echipamentelor ce aparțin Edenland Park, o persoană adultă trebuie să prezinte actul de identitate, să ia la cunoștință și să semneze informarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Acesteia i se întocmește o fișă de client ce conține toate datele de identificare. Prin achiziționarea biletelor persoana consimte și se obligă ca toți beneficiarii biletelor să respecte prevederile regulamentelor interne.
 5. Atât echiparea, cât și dezechiparea se face numai de către o persoană autorizată din cadrul Edenland Park, în locurile special semnalate. Orice modificare adusă legăturilor sau prinderilor echipamentului de către participant, conduce la asumarea răspunderii de către el sau însoțitorul acestuia pentru eventualele prejudicii create.
 6. Minorii vor fi însoțiți de un adult, iar acesta din urmă va fi responsabil atât de siguranța, cât și de comportamentul acestuia pe toată durata activităților pentru care optează.
 7. Echipamentul se închiriază pentru trei ore consecutiv și nu este transmisibil, iar prezența la instructajul de folosire a acestuia este obligatorie. Timpul alocat instructajului este inclus în intervalul închirierii echipamentului.
 8. Când timpul de închiriere este depășit, participanții vor plăti o taxă suplimentară conform tarifelor afișate.
 9. Returnarea echipamentului este definitivă, indiferent dacă timpul alocat nu s-a consumat.
 10. Dacă, din orice motiv, se dorește dezechiparea temporară, contorizarea timpului continuă, iar echipamentul rămâne în custodia persoanei care l-a închiriat.
 11. În situația în care, după ce a fost efectuată echiparea, participantul consideră că nu poate lua parte la activitățile sportive și alege să nu meargă mai departe, suma achitată nu se returnează.
 12. Se recomandă parcurgerea traseelor gradual.
 13. Utilizarea celor două carabiniere este obligatorie pe tot parcursul traseelor.
 14. Este obligatoriu ca participanții să respecte limitele de vârstă și înălțime afișate la startul fiecărui traseu.
 15. Se va evita supraaglomerarea traseelor, cu o singură persoană pe joc și maximum două persoane pe platformă.
 16. Odată cu începerea activității, participanților le este interzis să dețină asupra lor: telefoane, aparate de fotografiat, bijuterii, ochelari de soare, accesorii voluminoase sau alte obiecte pentru evitarea accidentărilor, de care se fac direct răspunzători.
 17. În timpul activității, este obligatoriu ca părul lung să fie prins în coadă pentru a nu reduce vizibilitatea.
 18. Este interzis fumatul, precum și desfășurarea oricărei alte activități ce ar putea distrage atenția participantului de la traseu.
 19. În cazul în care participantul nu va respecta regulile prezentate la instructaj de către personalul autorizat, va fi oprit din activitate și va preda imediat echipamentul, fără returnarea contravalorii achitate.
 20. În situația în care condițiile meteo devin nefavorabile, ne rezervăm dreptul de a întrerupe activitatea pentru motive de siguranță.
 21. Nu folosiți atracțiile Edenland Park în situația în care ați consumat băuturi alcoolice, substanțe interzise prin lege sau suferiți de diverse probleme medicale ce pot include, dar fără a se limita la: leșin, aritmii cardiace, boli cardiace, tensiune, fobii, episoade de pierdere a cunoștinței s.a. Edenland Park nu își asumă răspunderea pentru niciun incident provocat în incinta parcului care rezultă din existența unei situații medicale precare, nerespectarea instrucțiunilor personalului sau nerespectarea instrucțiunilor de folosire a atracțiilor.
 22. În cazul distrugerii/pierderii echipamentelor de protecție și a bunurilor necesare desfășurării activităților în interiorul Edenland Park, din cauza nerespectării instrucțiunilor de folosire, contravaloarea acestora va fi suportată de către persoana care le-a închiriat sau de către părinți/însoțitori și trebuie achitată, după cum urmează*:

Echipament individual de protecție adulți: 1775 de lei, compus din:

 • Ham = 300 lei;
 • Lonjă I = 90 lei;
 • Lonjă Y = 175 lei;
 • Carabinieră = 60 lei;
 • Trac = 500 lei;
 • Zaza = 350 lei;
 • Cască = 200 lei;
 • Etichetă identificare = 100 lei;

Echipament individual de protecție copii: 1735 de lei, compus din:

 • Ham = 260 lei;
 • Lonjă I = 90 lei;
 • Lonjă Y = 175 lei;
 • Carabinieră = 60 lei;
 • Trac = 500 lei;
 • Zaza = 350 lei;
 • Cască = 200 lei;
 • Etichetă identificare = 100 lei;
 • Bicicletă adulți: 1500 lei;
 • Bicicletă copii: 1000 lei;
 • Masă ping pong: 1000 lei;
 • Set palete ping pong: 50 lei.

*Sumele menționate mai sus includ TVA. Încălcarea prezentului regulament exonerează Edenland Park de răspundere ca urmare a apariției unui eventual prejudiciu. Prin achiziționarea biletelor, clientul sau însoțitorul minorului, după caz, consimte faptul că a citit, a înțeles și este de acord cu acest regulament. În situația în care contravaloarea echipamentului distrus nu este achitată imediat, suma datorată se consideră a fi scadentă, certă și lichidă, iar pentru fiecare zi de întârziere la plată debitorul va suporta o penalitate de 0,5% din suma datorată până la data plății efective. SC EDEN SRL este în drept să acționeze în judecată clientul pentru recuperarea prejudiciului stabilit conform sumelor anterior menționate, fără alte dovezi, în afara echipamentului distrus, și a penalităților aferente la Instanța Judecătoriei Buftea. Edenland Park își rezervă dreptul de a interzice accesul sau de a exclude de pe traseu persoanele care îl blochează sau nu respectă regulamentul, oricare ar fi motivul invocat. Orice reclamație ulterioară cauzată de încălcarea regulilor Edenland Park mai sus menționate nu va fi luată în considerare și nu poate produce efecte juridice.    

--º

Balotesti

Program

Zilnic, de la 10 pana la apusul soareului

Locatia

Balotesti, Cantonului 12

Parcare

Peste 1000 locuri de parcare