Termeni si conditii Edenland Park

1. CONDITII GENERALE

Termenii și condițiile site-ului, respectiv magazinului on-line, reprezintă dispozițiile Contractului dintre dvs. și Edenland Park.
Folosirea site-ului https://www.edenland.ro/ (denumit în continuare „site-ul”) constituie acceptul dvs. privind respectarea Termenilor și Condițiilor de mai jos.
Termenii și condițiile se aplică tuturor utilizatorilor site-ului/magazinului on-line (denumiți în continuare „utilizatori”). Serviciile oferite prin intermediul site-ului/magazinului on-line se adresează Utilizatorilor și pot fi folosite doar în acord cu prezentul Contract.

Prin utilizarea site-ului/magazinului on-line, Utilizatorul atestă că are vârsta de minim 18 ani.

Pentru comenzile plasate de către dvs. în magazinul online SC EDEN S.R.L. (denumit în continuare „EDENLAND PARK”) sunt valabili următorii termeni și următoarele condiții („Termeni și condiții”), în forma lor publicată și în vigoare la momentul confirmării comenzii. Edenland Park își rezervă dreptul de a schimba, modifica și/sau retrage în tot sau în parte termenii, condițiile sau prețurile produselor/serviciilor prin postare pe site/magazin on-line, fără nicio altă înștiințare și fără a produce efecte asupra comenzilor confirmate anterior producerii modificărilor.

Utilizarea site-ului/magazinului on-line implică să citiți cu atenție această secțiune, precum și secțiunea Politica de confidențialitate. Daca nu sunteți de acord cu oricare dintre termenii sau condițiile prezente sau cu Politica de Confidențialitate, vă rugăm să nu folosiți site-ul nostru, respectiv magazinul on-line. Dacă veți continua să utilizați site-ul/magazinul on-line, vom considera că ați acceptat și că sunteți de acord să respectați termenii și condițiile, precum și Politica de Confidențialitate prezentate în cadrul acestei secțiuni.
Dacă bănuim o activitate sau un comportament fraudulos al utilizării site-ului sau magazinului on-line, ne rezervăm dreptul de a suspenda, restricționa sau înceta accesul la acestea, în orice moment, fără o notificare prealabilă.

2. DATELE DE IDENTIFICARE ALE EDENLAND PARK

Site-ul/magazinul on-line este proprietatea S.C. EDEN S.R.L. cu sediul social în Caracal, Intrarea Muzeului, bloc 9, scara 2, ap. 14, județul Olt, având număr de ordine in registrul comerțului , ONRC , adresa de e-mail [email protected].

3. COPYRIGHT

Întregul conținut al site-ului www.edenland.ro - imagini, video, texte, grafice, simboluri, elemente de grafica web, e-mailuri, scripturi, programe și alte date- este proprietatea SC Eden S.R.L. și este protejat de legislația referitoare la drepturile de autor și de proprietate intelectuală în vigoare. Folosirea fără acordul SC Eden S.R.L. a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legislației în vigoare. Folosirea site-ului/magazinului on-line, www.edenland.ro, este permisă numai în limitele prezentate în prezentul document. Este interzisă reproducerea, distribuirea sau publicarea sub orice formă a conținutului materialelor prezentate pe acest site/magazin on-line, indiferent de forma pe care acestea o îmbracă, de către orice persoană, fără acordul în scris al SC Eden SRL, obținut în prealabil.
Utilizatorul are doar drepturi limitate cu privire la site/magazin on-line, astfel cum acestea sunt stabilite expres în prezentul Contract și nu are alte drepturi, implicite sau de alt fel, având asupra acestuia doar un drept neexclusiv de utilizare.
În cazul în care constatați încălcări ale drepturilor de autor sau de proprietate intelectuală, vă rugăm să ne semnalați acest lucru la adresa de e-mail: [email protected]

4. UTILIZAREA SITE-ULUI

4.1 Crearea Unui Cont

Pentru a putea folosi anumite servicii trebuie sa va creați un cont și sa va conectați.
Pentru crearea unui cont este necesar să vă introduceți numele, o adresa de e-mail validă și să vă configurați o parola de acces (vă recomandam crearea unei parole puternice, care să conțină cel puțin o majusculă, un caracter și o cifră – ex. parolaEdenland17*).
După introducerea adresei de e-mail și configurarea unei parole de acces, veți primi pe e-mail un link prin intermediul căruia trebuie să confirmați crearea contului. În cazul în care procesul de confirmare și verificare a fost finalizat cu succes, contul va fi activat și vă puteți autentifica prin utilizarea adresei de e-mail și a parolei introduse la crearea contului.
Pentru mai multe detalii despre modul în care vă prelucrăm datele cu caracter personal, vă rugam sa consultați Politica de confidentialitate privind datele cu caracter personal.

4.2 Plasarea Comenzilor Prin Magazinul On-Line

Pentru plasarea comenzilor prin intermediul magazinului on-line este necesar să vă creați un cont. Pentru plasarea comenzilor se vor solicita următoarele informații (dacă nu le-ați introdus deja): număr de telefon, detalii privind datele de facturare, adresa de livrare si modalitatea de plata.
Utilizatorul poate efectua comenzi prin adăugarea produselor dorite în coșul de cumpărături, urmând a finaliza comanda după parcurgerea pașilor indicați pe site. Prin finalizarea comenzii, Utilizatorul consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării comenzii.
Prin achiziționarea biletelor vă obligați să respectați Regulamentul general, precum și regulamentele specifice fiecărei activități în parte, disponibile în secțiunea Regulamente.
Edenland Park poate anula comanda efectuată de către utilizator, notificându-l în acest sens, fără ca acest lucru să permită utilizatorului solicitarea de daune-interese, în cazul în care:

  • Datele furnizate de către utilizator sunt incorecte și/sau incomplete
  • Tranzacția este invalidată de către procesatorul de carduri al Edenland Park
  • Există suspiciuni de fraudă
  • Alte cazuri prevăzute de lege.

4.4 Obiectul contractului

Obiectul Contractului îl constituie vânzarea, respectiv cumpărarea de produse și/sau servicii.
Achiziționarea biletelor nu oferă garanția disponibilității serviciilor la orice dată, respectiv la orice oră, ci doar vă conferă dreptul de a beneficia de servicii în limita locurilor disponibile, conferindu-vă prioritate de îndată ce serviciile au redevenit disponibile.
Informațiile folosite pentru descrierea produselor și/sau a serviciilor disponibile pe site/magazin on-line (imagini, video, texte, prezentări etc.) au un caracter informativ și nu reprezintă o obligație a Edenland, fiind utilizate cu titlu de prezentare.
Prețul Contractului îl constituie prețul vânzării biletelor afișat pe site/magazin on-line și cuprins în comanda validată prin confirmare de către Edenland Park.
Comanda plasată de Utilizator se consideră acceptata de către Edenland Park la momentul primirii de către Utilizator a unei confirmări din partea Edenland Park. Nu este necesara și o confirmare din partea Utilizatorului de primire a acestui e-mail.
Prețurile afișate pe site sunt exprimate în Ron (lei) și conțin TVA (taxa pe valoare adăugată). Edenland Park își rezerva dreptul de a modifica oricând prețurile afișate.
Edenland Park va emite clientului o factură fiscală, ce îi va fi comunicată electronic acestuia. Factura fiscală va însoți biletele, și acestea emise tot în format electronic.

4.5 Metoda de plata

Plata cu cardul
Produsele comandate pot fi achitate online, cu cardul bancar, plățile fiind procesate prin intermediul procesatorului Euplatesc.ro. Pentru mai multe detalii despre serviciul oferit de EuroPayment Services SRL, va rugam sa consultați Termenii și condițiile afișate pe site-ul procesatorului https://www.euplatesc.ro/termeni-si-conditii.php
În cazul plăților on-line, Edenland Park nu răspunde pentru comisioanele sau costurile suplimentare aplicate utilizatorului de către banca emitentă a cardului acestuia.

4.6 Dreptul de retragere din Contract

Potrivit dispozițiilor legale în vigoare, atunci când cumpărați prin intermediul magazinului on-line, aveți posibilitatea sa va retrageți din Contract, în termen de 14 zile de la livrarea produselor, fără a furniza un motiv.
Pentru a va exercita acest drept, trebuie doar sa ne comunicați decizia în termen de 14 zile de la primirea produselor sau de la achiziția serviciilor, prin completarea formularului de retragere ce poate fi descărcat de aici, și transmiterea lui la următoarele date de contact:.

  • S.C. EDEN S.R.L. - Caracal, Intrarea Muzeului, bloc 9, scara 2, ap. 14, județul Olt
  • Adresa e-mail: [email protected]

Atunci când va retrageți din Contract, vă vom rambursa costul de cumpărare al produselor/serviciilor în termen de 14 zile de la data retragerii, folosind aceeași metoda de plată utilizată de către dvs. În cazul exercitării dreptului de retragere din contract, biletele vor fi anulate automat.
Dreptul de retragere din contract nu este aplicabil în următoarele situații:

  • A expirat termenul de 14 zile de la livrarea produselor sau achiziția serviciilor
  • Ați beneficiat total sau parțial de serviciile cumpărate sau produsele returnate prezintă urme de folosire/uzură.
  • Alte situații prevăzute de lege

5. CONFIDENTIALITATE

Edenland Park garantează, în condițiile legii, păstrarea confidențialității datelor cu caracter personal ale Utilizatorului și dreptul acestuia la protecția vieții private.
Pentru mai multe detalii despre modul în care prelucram datele cu caracter personal, va rugam sa consultați Politica de confidentialitate privind datele cu caracter personal.
Sunteți responsabil de păstrarea în siguranță a parolei de acces la contul de utilizator, orice activitate desfășurată sub numele dvs. de utilizator fiind integral în responsabilitatea dvs. (ex. comenzi plasate de pe contul dvs., abonări la Newsletter etc.). În cazul în care pierdeți parola sau constatați orice fel de activitate neautorizată sub numele dvs. de utilizator, aveți obligația de a înștiința de îndată Edenland Park la adresa de e-mail: [email protected]
Edenland Park nu este răspunzător pentru eventualele prejudicii sau neplăceri provocate utilizatorilor exclusiv prin faptele acestora, cum ar fi (dar fără a ne limita la): cazul înstrăinării parolei sau a contului de utilizator, a furnizării de informații incorecte sau incomplete, a plasării de comenzi eronate (ex. cantitate sau produs greșit).

6. FORȚA MAJORA ȘI LITIGIILE

Niciuna dintre părți nu răspunde de neexecutarea la termen și/sau de executarea în mod necorespunzător - total sau parțial - a oricărei obligații care îi revine, daca neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, așa cum este definită de lege. Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de 48 de ore, producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.
Orice pretenție sau orice litigiu născut din sau în legătură cu un contract încheiat cu Edenland Park sau în legătură cu Termenii și condițiile afișate pe site va fi soluționat pe cale amiabilă. În caz de imposibilitate de soluționare pe cale amiabilă, litigiul va fi soluționat de către instanța judecătorească română competentă de la sediul punctului de lucru Edenland Park, respectiv judecătoria Buftea/Tribunalul Ilfov. Prezentul Contract este guvernat de legislația din România.
Pentru a sesiza un eventual litigiu, vă rugăm să ne transmiteți un e-mail la adresa [email protected] sau să completați formularul de contact cu datele dvs. de identificare pentru a putea fi contactat de reprezentantul nostru. Timpul de răspuns la o sesizare este de maximum 14 zile.

Soluționare Litigii Online

Comisia Europeană a creat o platformă online pentru soluționarea extrajudiciară a litigiilor dintre profesioniști și consumatori. Aveți posibilitatea de a accesa platforma SOL aici.

Formulare sesizare ANPC

În scopul soluționării unor eventuale neînțelegeri între dumneavoastră, în calitate de consumator și Edenland Park, în calitate de vânzător, rezultate din Contract, va informam ca puteți formula o sesizare în fața Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor.
Mai multe informații regăsiți pe site-ul ANPC.
Ultima revizuire a acestui document a fost efectuată în luna aprilie, 2022.

--º

Balotesti

Program

Zilnic, de la 10 pana la apusul soareului

Locatia

Balotesti, Cantonului 12

Parcare

1000+ locuri de parcare, 5lei/ora (primele 30 minute gratuit). EV charge point: 10 Type 2, 11 kW